Toimenpideradiologit

Suomen Toimenpideradiologit on SRY:n alainen yhdistys.  Suomen Toimenpideradiologit -yhdistyksen tarkoitus on tarjota jäsenistölleen säännöllisesti kotimaista jatkokoulutusta ja tukea alan tieteellistä tutkimusta. Yhdistys järjestää pääsääntöisesti yhden koulutustilaisuuden vuodessa. Lisäksi yhdistys jakaa jäsenilleen matka-apurahoja ulkomaiseen koulutukseen osallistumiseksi ja hakemuksen perusteella tutkimusapurahoja. SRY:n tutkimusapurahojen jaon yhteydessä jaetaan myös yksi toimenpideradiologiaan liittyvä tutkimusapuraha.