Toimenpideradiologit

Koulutusohjelman vastuuhenkilö ja kuulustelija: professori Hannu Manninen

Johdanto
Koulutuksen päämääränä on laaja-alainen tietämys ja käytännön suoritusvalmius verisuonien, gi-kanavan ja sappiteiden, munuaisten, virtsateiden ja pehmytosien kuvantamisohjatuista toimenpiteistä ja niihin liittyvästä diagnostiikasta. Koulutukseen kuuluu näiden toimenpidealueiden edellyttämä diagnostisten kuvantamismenetelmien hallitseminen. Koulutusohjelma huomioi European Union of Medical Specialists (UEMS), European Society of Radiology (ECR) ja Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE) standardit. Koulutusohjelma tukeutuu erityisesti CIRSE:n  European Curriculum and Syllabus for Interventional Radiology  -standardized guidelines for training –julkaisuun (Second Edition). Lisäkoulutusohjelman läpäisseitä rohkaistaan suorittamaan myös European Board of Interventional Radiology (EBIR) –tutkinto jolloin lisäkoulutuksen merkitys Suomen ulkopuolella on mahdollisimman suuri.

Koulutuksen kesto ja koulutuspaikka
Koulutus kestää kaksi vuotta ja se on suoritettava pääsääntöisesti yliopistosairaalassa. Koulutettavan tulee olla radiologian erikoislääkäri. Jokaiselle koulutettavalle tehdään henkilökohtainen koulutussuunnitelma. Toimipaikkakoulutusta toimenpideradiologiassa on saatava vähintään yksi työpäivä viikossa. Suositeltavaa on työskennellä 1-3 kk verisuonikirurgialla ja se lasketaan myös lisäkoulutusohjelmassa ko. kahteen vuoteen. Keskussairaalassa tai ulkomailla hankitun koulutuksen hyväksymisestä päättää koulutusohjelman vastuuhenkilö tapauskohtaisesti. Pääkouluttajan on oltava radiologian dosentti.


Teoreettinen koulutus
40 tuntia erikoisalan teoreettista kurssimuotoista koulutusta. Erityisesti suositellaan CIRSE, SIR ja RSNA kongresseja sekä Suomen toimenpideradiologit -yhdistyksen koulutustilaisuuksia. Kirjallisuuden seuraamisessa suositellaan erityisesti CardioVascular and Interventional Radiology (CVIR) , Journal of Vascular and Interventional Radiology (JVIR) ja European Journal of Vascular and Endovascular Surgery lehtiä.

Käytännön koulutus

Koulutettavan tulee saada käytännön ohjattua opetusta   seuraavissa toimenpidetyypeissä ja kuvantamisalueissa.

1. Verisuonien toimenpideradiologia: pallolaajennushoito, stenttien ja stentti-proteesien asennus, selektiivinen trombolyysi/katetritrombektomia (mukaan lukien akuutin aivohalvauksen ja viskeraali-iskemian katetritoimenpiteet), vuotojen ja kasvainten embolisaatiot sekä vaskulaaristen/lymfaattisten epämuodostumien perkutaaniset/katetri hoidot. Anatomisten suonialueiden osalta näihin toimenpiteisiin sisältyvät alaraajojen ja lantion valtimoiden, aortan , munuais- ja viskeraalivaltimoiden  sekä supra-aorttaalivaltimoiden  toimenpiteet (mukaan lukien kaula- ja nikamavaltimot) sekä laskimoiden ( alaraaja-lantio ja gonadaalilaskimot, hemodialyysifistelit) toimenpiteet.

2. Gi-kanavan ja sappiteiden toimenpideradiologia: perkutaaniset sappitiedilataatiot ja stentit, maksakasvainten ja gi-kanavan vuotojen embolisaatiot, drenaasit ja kuvantamisohjatut biopsiat.

3. Munuaisten ja virtsateiden toimenpideradiologia: Perkutaaninen pyelostomia, ureterdilataatiot ja stentin asennus.

4. Muskuloskletaalitoimenpiteet: kuvantamissohjatut biopsiat, vertebroplastia.

5. Onkologiset interventiot: vaskulaariset (embolisaatiot) ja nonvaskulaariset (kuvantaohjatut ablaatiot) hoitotoimenpiteet.

6. Diagnostinen kardiovaskulaarinen kuvantaminen mukaan lukien katetriangiografia, TT- ja MR angiografia sekä UÄ.

7. Onkologisen kuvantamisen perusteet.

8. Radiologisten toimenpiteiden suunnitteluun, toimenpiteen ohjaukseen ja hoitotuloksen seurantaan liittyvä kuvantaminen.

      

Tentti
Koulutuksen loppuvaiheessa suoritetaan kirjallinen kuulustelu erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisen kuulustelun yhteydessä.

Kirjat:
1. Kaufman, Lee: Vascular and Interventional Radiology – The Requisites, 2004, ISBN-13: 0323045841 (Mosby 2013 )
2. Valji K: Practice of Vascular and Interventional Radiology, eBook ISBN 978145573345, Hardcover  ISBN: 97814377177198 (Saunders 2012)

Lehdet: kaksi uusinta vuosikertaa lehdistä
1. CardioVascular and Interventional Radiology,
2. Journal of Vascular and Interventional Radiology
3. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery